Rensning af spildevandsanlæg

Der er mange penge at spare på at forebygge alge- og mosvækst fremfor at reparere. Når først der er sket frostsprængninger er der ingen vej tilbage. Så skal det repareres, og det kan blive en dyr fornøjelse – jo længere tid man venter des flere skader kan der opstå.

Vi får mere og mere vand på grund af regn, og det øger trykket på spildevandsanlæg.Fordi vandet er så næringsrigt, danner det hurtigt alger. Hvis man ikke forebygger med algebehandling, får man nemt frostspræng-ninger i betonen. Spildevandsanlæg er fulde af meget næringsholdig vand, og den store
vandpåvirkning skaber et miljø, hvor mos og alger trives i stor stil. Alger og mos er luftbårne partikler, som har gode vækstbetingel-ser, hvor der er fugtigt. Kommer der først mos og alger på beton, giver det med tiden belægninger.

Rens og algebehandling

Mos og alger fungerer som en svamp som holder på vandet. Derfor nedbrydes beton meget hurtigere, hvis der er mos- og algebelægninger. 

Hvis der er skader i betonen skal det først renses og algebehandles, så den rene beton står frem, og man kan se, hvor der er revner, så de kan blive repareret. Det er netop revner i beton, der kan blive følgevirk-ningen, hvis man lader alger stå for længe på betonen. 

Når beton belægges af mos og alger sker der det, at algerne med tiden sætter rødder, og giver revner i betonen. Her kommer der fugt, og så risikerer man, at der opstår ’springere’, som er frostskader i betonen, som med tiden begynder at skalle af. Med andre ord nedbryder fugten betonen, hvilket ødelægger den, og kræver, at den på sigt udskiftes.

Efterfølgende imprægnering 

Når der er renset for mos- og alger på betonen  impræg-nerer vi overfladen. Det giver betonen en vandafvisende overflade. En imprægnering forlænger levetiden på betonen, og det er klart, at jo tidligere, man behandler jo flere potentielle skader kan man undgå.

Vedligeholdelse af spildevandsanlæg

Når vi har foretaget en rensning og algebehandling og efterfølgende imprægnerer er det første led i et program, der årligt skal vedligeholde betonen, så man undgår revner og brud. Er skaden først sket, skal betonen repareres – og herefter kan man så begynde at forebygge på den istandsatte beton. Den årlige vedligeholdelse består af en algebehandling, så ny vækst af alger og mos undgåes, og anlægget forbliver pænt og rent.

Der hvor Fuglsang Algeservice kan gøre en forskel er i forebyggelsen, og her kan man spare rigtig mange penge, i stedet for at punge ud og reparere, når først skaden ér sket. Så kan det blive dyrt. 

Du er meget velkommen til at ringe til Mikael, og få en snak om hvor meget der evt. skal behandles ved dit spildevandsanlæg – Mikael har indgående erfaring fra netop dette felt.

Skriv en besked eller stil et spørgsmål

    Her ses eksempler fra nogle af de opgaver vi har udført – der er stor forskel på før og efter?