Problemer med myrer eller edderkopper

Alle kender problemet med myrer og edderkopper, som kravler i eller omkring huset, hvor de er til stor gene. Der findes en lang række bekæmpel-sesmidler mod både myrer og edderkopper på markedet. Hvert år køber man sig fattig i lokkedåser, spray, fælder, elektroniske afskrækkere osv.

Problemet med disse bekæmpelses-midler er, at de kun holder på kort sigt og er derfor ikke de mest hensigts-mæssige, hvis man vil sikre sig en holdbar bekæmpelse af myrer og edderkopperne.

Professionel edderkopper og myrebekæmpelse 

Vi kan som professionelle, i stedet tilbyde en effektiv udvendig eller indvendig bekæmpelse af både myrer og edderkopper, med produkter som har en længere holdbarhed. Derfor er det som oftest også nok med en behandling om året.

Når det gælder bekæmpelse af myrer og/elleredderkopper, giver vi tre måneders resultat garanti.

Vi bruger professionelle bekæmpelsesmidler, som gør at du hurtigt slipper af med edderkopperne. Der er ingen gener for mennesker eller husdyr – kun for myrerne og edderkopperne…

Ring og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med problemer omkring myrer eller edderkopper.

Skriv en besked eller stil et spørgsmål